NEDEN FİDOL ?

Son yıllarda yapılan birçok araştırma Finlandiya eğitim sisteminin dünyadaki en iyi eğitim modeli olduğunu göstermektedir. Eğitimin, gelecekteki rekabet ortamında başarılı olabilmek ve yüksek refah seviyesine ulaşabilmek için bir anahtar olduğunu kabul eden birçok ülke, Fin eğitim modelini kendi sistemlerine uyarlamaktadırlar.

Fin eğitim sistemi; modern ve etkili öğrenme materyallerini kullanarak yapıcı değerlendirme ve hayat boyu öğrenme anlayışından oluşmaktadır.

Öğrenciler öğrenme sürecinde aktif rol alırlar ve öğrenme ile ilgili tüm sürecin sorumluluklarını almaya teşvik edilirler.

Disiplinler arası ve tema bazlı yaklaşım, tüm derslerin içeriğiyle ve gerçek yaşam ile doğrudan ilişkilidir. Ölçme ve değerlendirme de, öğrenme sürecinin en önemli parçalarındandır.

Tanıtım Videomuz

NEDEN FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMİ ?

Fin eğitim sistemi, kaliteli öğretmen eğitimi, modern ve etkili öğrenme materyalleri, yapıcı değerlendirme ve hayat boyu öğrenme anlayışından oluşmaktadır. Öğrenciler öğrenme ile ilgili tüm sürecin sorumluluklarını taşımaya teşvik edilirler.ÖĞRENME ORTAMI VE METODLARI

Öğrenme sadece sınıfta değil,bilişim teknolojilerinden yararlanılarak farklı materyallerle donatılan okulun her alanında gerçekleşir.Okulumuzda öğrenciler birbirleriyle etkileşim içinde, eğitimi ve sosyalleşmesi için donatılmış ortamlarda yaparak ve yaşayarak öğrenirler.


FİDOL OKULLARI SERÜVENİ

Fidol Okulları serüveni, çocuklarımızın ezber gerektiren sıralama sınavlarının kaygı düzeyine getirilmediği, kişisel zamanının çalın-madığı, sonuç odaklı bir eğitim sistemi yerine öğrenme sürecinin önem kazandığı bir eğitim sistemi arayışı ile başladı.

 

Video ve canlı yayınlarımızı izleyeceğiniz FİDOL TV yayında…

1 (1)

FİDOL OKULLARI ONLINE BAŞVURU
Aday öğrenci formunu doldurarak siz de Fidol Okullarına başvurabilirsiniz.